iPad-Pro-Mockup.png

Personal work/style

In Procreate

Be bolder projekt med Procreate & Illustrator.

–En samtida dagbok gjord under ett par veckor under 2020 genom bilder, färger och typografi.

ALL ARTWORK + IMAGES + CONTENT © MIRANDA UTHARDT